MGM Partner

Biblioteka Wojewódzka Kielce

Temat:
Adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki  Publicznej

Lokalizacja:
Kielce

Architektura:
Biuro Architektoniczne Team s.c.

Zakres projektu konstrukcji:
Projekt budowlany i wykonawczy – 2005 rok

Powierzchnia użytkowa:
4164 m2

Powierzchnia zabudowy:
2635 m2

Kubatura:
12090 m3