MGM Partner

Budynek biurowy ZUS - Warszawa ul. Czerniakowska

Temat:   
Budynek  biurowy  ZUS

Lokalizacja:  
Warszawa ul Czerniakowska

Zakres konstrukcji:
Ekspertyza konstrukcji budynku – 2017r

Dane obiektu:
pow. całkowita 7 000 m2
budynek o konstrukcji stalowej  szkieletowej typ „LIPSK”