MGM Partner

Budynek C.H. M1 - Łódź

Temat:   
Budynek C.H. M1

Lokalizacja:  
Łódź  ul. Brzezińska

Zakres konstrukcji:
Ekspertyza konstrukcji dachu – 2006r

Dane obiektu:
pow. całkowita 50 000 m2