MGM Partner

Budynek wieży ciśnień - Zabrze

Temat:   
Budynek  wieży  ciśnień

Lokalizacja:  
Zabrze ul. Zamoyskiego

Zakres konstrukcji:
Ekspertyza i projekt  konstrukcji –   2019r

Dane obiektu:
wysokość wieży ok.45m
Średnica  ok. 25 m