MGM Partner

Projekt konstrukcji – Kozienice

Temat:
Projekt konstrukcji stalowej estakady, mostu skośnego i stacji przesiewu węgla w ramach zadania inwestycyjnego:
„Budowa Bloku Energetycznego na Parametry Nadkrytyczne Opalanego Węglem Kamiennym o Mocy Elektrycznej 1075 MWe Brutto w Enea Wytwarzanie S.A.”  – Kozienice

Projekt:
2015 rok

Ciężar konstrukcji stalowej:
ok. 1640 ton