MGM Partner

Roboty budowlane konserwatorskie w Szydłowie

Temat:
Roboty budowlane konserwatorskie  zabezpieczające jako obiekt zamkniętej kubaturowo trwałej ruiny wraz z przebudową części na zespół szatniowo-sanitarno-magazynowy oraz urządzenie stałej ekspozycji kowalstwa
Oraz
Roboty budowlane, modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie z przystosowaniem do celów stałej wystawy multimedialnej

Lokalizacja:
Zespół Zamkowy w Szydłowie

Architektura:
ABA arch. Władysław Markulis

Projekt:
2017 rok