Projekt konstrukcji – Kozienice

Projekt konstrukcji – Kozienice Temat:Projekt konstrukcji stalowej estakady, mostu skośnego i stacji przesiewu węgla w ramach zadania inwestycyjnego:„Budowa Bloku Energetycznego na Parametry Nadkrytyczne Opalanego Węglem Kamiennym o Mocy Elektrycznej 1075 MWe Brutto w Enea Wytwarzanie S.A.”  – Kozienice Projekt:2015 rok Ciężar konstrukcji stalowej:ok. 1640 ton

Budowa bloku energetycznego – Elektrowni Jaworzno

Budowa bloku energetycznego – Elektrowni Jaworzno Temat:Budowa bloku energetycznego o mocy 910MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.Konstrukcja pomocnicza do montażu konstrukcji nośnej kotła i rusztu. Projekt:2016 rok Powierzchnia użytkowa: ok. 8000 m2 Ciężar konstrukcji stalowej:ok. 290 ton