Roboty budowlane konserwatorskie w Szydłowie

Roboty budowlane konserwatorskie w Szydłowie Temat: Roboty budowlane konserwatorskie  zabezpieczające jako obiekt zamkniętej kubaturowo trwałej ruiny wraz z przebudową części na zespół szatniowo-sanitarno-magazynowy oraz urządzenie stałej ekspozycji kowalstwaOraz Roboty budowlane, modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie z przystosowaniem do celów stałej wystawy multimedialnej Lokalizacja:Zespół Zamkowy w Szydłowie Architektura:ABA arch. Władysław Markulis Projekt:2017 rok