MGM Partner

Budynek Centrum Rehabilitacji i Sportu
– hala sportowa - UJK w Kielcach

Temat:
Budynek Centrum Rehabilitacji i Sportu – hala sportowa

Lokalizacja:
Kielce

Architektura:
Dobra Forma

Zakres projektu konstrukcji:
Projekt budowlany i wykonawczy – 2014 rok

Kubatura:
26721 m3