MGM Partner

Budynek naukowo-dydaktyczny - UJK w Kielcach

Temat:
Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego wydziału lekarskiego i nauk o zdrowiu UJK w Kielcach

Lokalizacja:
Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19

Architektura:
Monopi  Studio – Pracownia Architektoniczna

Zakres projektu konstrukcji:
Projekt budowlany i wykonawczy 2017/2018 rok

Powierzchnia użytkowa:
ok. 3500 m2