MGM Partner

Cztery budynki mieszkalne wielorodzinne - Podklasztorna

Temat:
Cztery budynki mieszkalne wielorodzinne

Lokalizacja:
Kielce, ul. Podklasztorna

Architektura:
Kamiński Bojarowicz Architekci

Zakres projektu konstrukcji:
Projekt budowlany i wykonawczy 2008/2009 rok

Powierzchnia użytkowa: ok. 13100 m2
1 budynek – ok. 4000 m2

2 budynek – ok. 3600 m2

3 budynek – ok. 3500 m2

4 budynek – ok. 2000 m2