MGM Partner

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Chęcińska

Temat:
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową

Lokalizacja:
Kielce, ul. Chęcińska

Architektura:
Pracownia Projektowa Regina Kozakiewicz Opałka

Zakres projektu konstrukcji:
Projekt budowlany i wykonawczy – 2012/2013 rok

Kubatura:
ok. 54000 m3