Budynek mieszkalny wielorodzinny – Wojewódzka

Budynek mieszkalny wielorodzinny – Wojewódzka Temat: Budynek mieszkalny wielorodzinny Lokalizacja:Kielce, ul. Wojewódzka Architektura:Kamiński Bojarowicz Architekci Zakres projektu konstrukcji:Projekt budowlany i wykonawczy – 2006 rok Kubatura: ok. 10800 m3

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Starowapiennikowa

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Starowapiennikowa Temat: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i budynków mieszkalnych wielorodzinnych Lokalizacja:Kielce, ul. Starowapiennikowa Architektura:Dobra Forma Pracownia Architektoniczna Zakres projektu konstrukcji:Projekt budowlany i wykonawczy 2013-2016 rok Powierzchnia użytkowa: ok. 27000 m2 Kubatura:ok. 71 689 m3

Budynek usługowo – mieszkalny wielorodzinny – Klonowa

Budynek usługowo – mieszkalny – Turystyczna Temat:Budynek usługowo – mieszkalny wielorodzinny Lokalizacja:Kielce, ul. Klonowa Architektura:Dobra Forma Pracownia Architektoniczna Projekt:2007 – 2008 rok Powierzchnia użytkowa:ok. 2000 m2

Budynek mieszkalny wielorodzinny – Domaniówka

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Chęcińska Temat: Budynek mieszkalny wielorodzinny Lokalizacja:Kielce, ul. Domaniówka Architektura:Kamiński Bojarowicz Architekci Zakres projektu konstrukcji:Projekt budowlany i wykonawczy – 2006 rok Kubatura: ok. 7500 m3

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Chęcińska

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Chęcińska Temat: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową Lokalizacja:Kielce, ul. Chęcińska Architektura:Pracownia Projektowa Regina Kozakiewicz Opałka Zakres projektu konstrukcji:Projekt budowlany i wykonawczy – 2012/2013 rok Kubatura: ok. 54000 m3

Cztery budynki mieszkalne wielorodzinne – Podklasztorna

Cztery budynki mieszkalne wielorodzinne – Podklasztorna Temat: Cztery budynki mieszkalne wielorodzinne Lokalizacja:Kielce, ul. Podklasztorna Architektura:Kamiński Bojarowicz Architekci Zakres projektu konstrukcji:Projekt budowlany i wykonawczy 2008/2009 rok Powierzchnia użytkowa: ok. 13100 m21 budynek – ok. 4000 m2 2 budynek – ok. 3600 m2 3 budynek – ok. 3500 m2 4 budynek – ok. 2000 m2